Header Ads
 ปทุมธานี นายกนครรังสิตสนับสนุนเยาวชนเล่นกีฬากำชับรักษามาตรการป้องกันโควิด ห้ามการ์ดตก     เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมจันทรสุข ชั้น 2 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้มอบชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 66 ชุด เพื่อคัดกรองนักเรียนและวิทยากร ที่จะเข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลชายหาด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต มีการอบรมตั้งแต่วันที่ 11 – 30 ตุลาคม 2564

    โดยโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ได้ดำเนินการ ตรวจ ATK เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มาเข้าค่ายอบรม ตามโครงการ โดยได้รับอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK จากร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และมีเจ้าหน้าที่ พยาบาลมาตรวจให้ ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และ พยาบาล 1 ท่าน และกู้ชีพ-กู้ภัย  รวม 3 ท่าน ตรวจคัดกรอง  นักเรียน จำนวน 56 คน , วิทยากร จำนวน 6  คน , ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน 4 คน ผลการตรวจ ทุกคนผลเป็น ลบ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคน

      ร้อยตำรวจเอก ตร.ตรีลุพธิ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอลชายหาด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติด ของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียน และนักกีฬาทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการในการมุ่งฝึกอบรม ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ ดีและสามารถนำความรู้ และการฝึกทักษะ ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อต่อยอดและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งเป็นแนวทางที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครรังสิต ในแนวคิด "เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาสังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน แต่ก็ไม่ประมาทในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นเชื้อโรคติดต่อ จึงต้องมีการป้องกันที่เข้มงวด ภายในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข.ขับเคลื่อนโดย Blogger.