Header Ads

 


 นครนายก – วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษาเมื่อเวลา 07.30 น.ของวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนยาก ประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก ประฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 โดยมีพุทธศาสนิกชน ได้นำข้าวสาร,อาหารแห้ง,ร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์-สามเณร  ณ ลานข้างริมน้ำพระอุโบสถวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ภายในพิธีพระภิกษุสงฆ์-สามเณรและพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล รับศีล และถวายสังฆทาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานฝ่ายฆราวาสกวดน้ำรับพร

จากนั้นพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 25 รูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งแด่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา เป็นอันเสร็จพิธีสมบัติ เนินใหม่// รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.