Header Ads
ระยอง-SNC ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท ก่อสร้าง รพ.สนาม ขนาด 207 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยใช้เวลาเพียง 60 วันในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ส่งมอบให้ รพ.นิคมพัฒนา เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการ บ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน) ส่งมอบรพ.สนาม SNC ขนาด 207 เตียง ให้กับ รพ.นิคมพัฒนา หลังมีการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีนายชาญนะ เอียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา นายแพทย์ สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายแพทย์โกมล ภู่ธนถาวร ผอ.รพ.นิคมพัฒนา ร่วมรับมอบและเยี่ยมชม

ทั้งนี้ รพ.รพ.สนาม SNC ดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง รพ.นิคมพัฒนา ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโดย บ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน) ประมาณ 20 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 60 วันจนแล้วเสร็จ โดยเป็น รพ.สนาม ขนาดพื้นที่ 2,000 ตร.ม.รองรับผู้เข้ารับการรักษาจำนวน ทั้งสิ้น 207 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีโซนผู้ป่วยสีเขียวสำหรับผู้ชาย 99 เตียง และหญิง 99 เตียง มีห้องผู้ป่วยสีเหลืองอีก 9 เตียง โดยมีเครื่องผลิตออกซิเจนประจำทุกกเตียง และมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่องภายในอาคารด้วย รวมทั้งมีห้อง X-RAY ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำทั้งโซนชาย-หญิง และสำหรับผู้พิการ มีการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในอาคาร จำนวน 10 จุด และ ติดตั้งกล้อง CCTV ภายนอกอาคารอีกจำนวน 6 จุดอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการนำรถ AGV จำนวน 2 คันมาใช้นำส่งอาหาร และเครื่องดื่มถึงเตียงผู้ป่วยด้วย โดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน และแพทย์และพยาบาล สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้แบบเห็นภาพและเสียง ผ่าน Intercom และ Tablet ที่ติดตั้งอยู่บนรถ AGV โดยแพทย์และพยาบาลสามารถระบุตำแหน่งเตียงของผู้ป่วย ระบุชื่อผู้ป่วย เพื่อสั่งให้รถ AGV เดินทางไปยังเตียงของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง รพ.สนามแห่งนี้สามารถปรับให้เป็นอาคารผู้ป่วยขนาด 100 เตียงได้ในอนาคต


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.