Header Ads
 ระยอง-ททท.และสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการโรสเสส(ROSES)แบบครบวงจร ชุมชนบ้านสะพานหิน เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการโรสเสส(ROSES)แบบครบวงจร แห่งที่ 17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน ม.8 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา นางสาวปรานี จิตติรบำรุง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยใช้กระบวนการโรสเสส(ROSES)แบบครบวงจร แห่งที่ 17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานหิน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และนิตยสารกรีนไลฟ์พลัส นำโดยนายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการนิตยสารกรีนไลฟ์พลัส ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลทับมา และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม “CSR DAY ปักหมุดรักษ์ทะเลไทย” โดยได้เยี่ยมชมสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อยอดจากการจัดการขยะของกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนดังกล่าว เช่น กลุ่มเลี้ยงชันโรง ที่มีการผลิตเป็นน้ำผึ้ง สบู่ ยาสระผมจากชันโรง กลุ่มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยนำขยะประเภทผักและเศษอาหารจากครัวเรือนมาเลี้ยงไส้เดือน การทำหมอนหลอดและผ้าร่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง โดยนำหลอดดูดน้ำพลาสติกและผ้าร่มเหลือใช้มารีไซเคิล กลุ่มผลิตสมุนไพร เพื่อสุขภาพ และกลุ่มผลิตพริกแกง ไข่เค็ม และกะปิ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นนำไปเป็นแบบอย่าง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป นอกจากคณะฯ นี้ยังได้ร่วมทอดผ้าป่าขยะ โดยนำถังคัดแยกขยะถวายพระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทับมา ซึ่งวัดทับมา เป็นวัดในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วย 

นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเวส ว๊าว ทับมา ทัวริสซึ่ม เฮลธ์ (Waste Wow Thapma Tourism & Health)สู่เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาแก้ไขและพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน(บวร)จนเป็นที่ประจักษ์ นำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบและได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.