Header Ads

 


 ราชบุรี - เปิดศูนย์พักคอย Cl ต.น้ำพุ ขนาด 40 เตียง พระครูวิบูลย์  กิจจาธร เจ้าคณะอำเภอบ้านคา และเป็นเจ้าอาวาสวัดเขานกกระจิบ พร้อม นายทศพล   เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี, นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 และนายไพฑูรย์ ปัตตนา นายกอบต.น้ำพุ ได้ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย Cl ต.น้ำพุ ที่จัดตั้งขึ้นภายใน ศาลาการเปรียญ วัดเขานกกระจิบ หมู่ที่ 3 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยศูนย์พักคอย วัดเขานกกระจิบ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 40 เตียง และได้แบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างชาย 20 เตียง และหญิง 20 เตียง ซึ่งทางอบต.น้ำพุ ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านในการจัดตั้งศูนย์พักคอย Cl ได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับจนท. ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในต.น้ำพุ


 ทั้งนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต.น้ำพุ ณ.วันที่ 13 ก.ย.64 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม 28 ราย, เข้ารักษาตัวอยู่ภายในรพ. 10 ราย, รักษาหายกลับบ้าน 18 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 คน ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวที่อยู่บ้าน ทางอบต.น้ำพุ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆทุกครัวเรือน


////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.