Header Ads

 


 “ พ่อเมืองอุตรดิตถ์มอบรางวัลคนดีศรีอุตรดิตถ์ ครอบครัวคุณธรรม และสื่อมวลชนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๔”

           วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลคุณธรรมหรือคนดีศรีอุตรดิตถ์ จำนวน ๙ คน ครอบครัวคุณธรรม จำนวน ๙ ครอบครัว และสื่อมวลชนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ สื่อ ๒๔ ราย ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลักดันให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยมีการขับเคลื่อนทั้งในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ซึ่งมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้กล่าวรายงานนาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.