Header Ads

 


สุดยอดแรงงานจังหวัดแพร่โครงการอบรมซ่อมบำรุงยานพาหนะรับจ้างรุ่นที่ 2 
 สุดยอดแรงงานจังหวัดแพร่โครงการอบรมซ่อมบำรุงยานพาหนะรับจ้างรุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมพูดสูงอายุคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2564//ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น แรงงานจังหวัดแพร่นำโดยนางอัญชลี ประดู่กา ผู้อำนวยการแรงงานจังหวัดแพร่เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมซ่อมบำรุงยานพาหนะรับจ้างที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2564   โดยมีนายวีระพงษ์ อินใจนักวิชาการแรงงานชำนาญเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการนี้เป็นโครงการที่นำผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยอายุตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้มีวิชาชีพในการซ่อมบำรุงจักรยานและซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหารายเสริมหรืออาชีพหลักได้ในยามสถานการณ์ covid 19  นางอัญชลีประดุกา ผู้อำนวยการรายงานจังหวัดแพร่ ผู้สื่อข่าวว่าจังหวัดแพร่ได้มีแรงงานของจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอาชีพอิสระการขนส่งสาธารณะอาชีพขับรถรับจ้างโดยเฉพาะอาชีพสามล้อถีบ ก็เป็นบางที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่โดยเฉพาะ ตามสถานการณ์และสภาวะการด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ก็ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพดังกล่าวออกมาทำงานได้อย่างลำบากมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลงแต่รายจ่ายจากการดำรงชีพไม่อาจจะลดลงตามไปด้วย  การอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับ สามล้อถีบ หรือรถรับจ้างโดยตรงเพื่อประหยัดเงินในการเข้าร้านซ่อมรถหรือสามารถบำรุงรักษาเครื่องมือที่ทำมาหากินได้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแต่สำหรับผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างโดยตรงก็อาจจะนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพสามารถเปิดร้านซ่อมได้หรือมีความรู้พื้นฐานในการซ่อมบำรุงรถทัวร์ไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกทางหนึ่งเป็นการอนุรักษ์ของเก่าอย่างสามล้อถีบและอนุรักษ์อาชีพเก่าแก่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะกับสภาพบริบทจังหวัดแพร่เพราะจังหวัดแพร่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเมืองโบราณสถานที่เก่าแก่และมีวัฒนธรรมและสามารถที่จะปั่นสามล้อถีบเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมจะได้พักผ่อนหย่อนใจ และถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่รองรับหลังจากสถานการณ์covid-19 ที่คลายลงและจังหวัดแพร่เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยว//  

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.