Header Ads
กาชาดเมืองสี่แคว ส่งมอบบ้านโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์


บ้านเนินกว้าว อ.โกรกพระ​  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอโกรกพระ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมให้การต้อนรับ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบบ้านตามโครงการ ฯ ให้แก่ 

นางสนม เพิ่มเข็มทิศ บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 4 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  โดยได้รับงบประมาณการสร้างบ้าน คิดเป็นมูลค่า จำนวนเงิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ยากไร้ อีกด้วย
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​  ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.