Header Ads
 ระยอง-เทศบาลตำบลมาบข่า และ รพ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดจุดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 และบริการตรวจ ATK ให้ประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 19 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า นพ.โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผอ.รพ.นิคมพัฒนา และนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรกแก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลู่มมีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง กลุ่มสตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลมาบข่า รพ.นิคมพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนิคมพัฒนา รพ.สต.นิคมพัฒนา

นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างอำเภอนิคมพัฒนา รพ.นิคมพัฒนาและเทศบาลตำบลมาบข่า ในการรับมือกับวิกฤติโรคระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

นพ.โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผอ.รพ.นิคมพัฒนา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั้ง 5 แห่งในเขตอำเภอนิคมพัฒนาอย่างดี ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเข้าถีงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ซึ่งการเปิดจุดฉีดกระจายไปยัง อปท.ดังกล่าว เป็นการลดการเดินทางของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะไปใช้บริการที่ รพ.ทั้งเป็นการลดการแออัดของ รพ.ด้วย

ด้านนายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า กล่าวว่า เทศบาลตำบลมาบข่า ได้ให้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการร่วมกันป้องกันวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการศูนย์พักคอย รพ.สนาม รวมตลอดถึงการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดในทุกมิติของการป้องกันโรคระบาดให้ผ่านพ้น ปลอดภัยไปด้วยกัน

ส่วนนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ การฉีดวัคซีนในครั้งนี้แล้ว เทศบาลตำบลมาบข่ายังได้ร่วมกับ รพ.สต.นิคมพัฒนา ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายก่อนรับการฉีดวัคซีนต่อไป


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.