Header Ads
 ราชบุรี - นอภ.โพธาราม มอบถุงยังชีพให้คุณตา 5 แผ่นดิน และผู้ป่วยติดเตียง วันนี้ 6 ก.ย.64 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นายณรงค์เดช แก้วอุย ปลัดอาวุโสอ.โพธาราม, น.ส.ปทุมวดี จันทร์แฉล่ม รองปลัด อบต.คลองข่อย, นายอนันต์ ฐิติพิสุทธิพงศ์ กำนันต.คลองข่อย, นายอดุลย์ หมวดนุ่ม ผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 และน.ส.โชติกา ภูมิอักโข ผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้มอบให้กับ พระมนัส พระลูกวัดมณีโชติ หมู่ที่ 5 ต.คลองข่อย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 


 จากนั้นได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้ นางซิ้ม ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.คลองข่อย ซึ่งเป็นผู้พิการแขนทั้งสองข้าง และมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.คลองข่อย อีกจำนวน 8 ราย พร้อมได้เดินทางมอบถุงยังชีพให้ นายปุ่น นิลบดี หรือคุณตา 5 แผ่นดิน อายุ 102 ปี พร้อมได้พูดคุยให้กำลังใจกับคุณปุ่น


 สำหรับถุงยังชีพที่นำมาแจกจ่ายนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ในพื้นที่อ.โพธาราม ยังไม่หยุดนิ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบ ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ และการดำรงค์ชีวิต จึงได้นำถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และน้ำดื่มมามอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปให้ได้


/////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.