Header Ads
 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ 
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ 

นายสมลักษณ์  ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ดร.รัชชานนท์  ทองอร่าม เลขานายก อบจ.สป   นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวริศรา มีชัย สมาชิกสภา อบจ สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบส่ิงของจาก "โครงการไทช่วยไทย รวมใจปันยิ้ม "  


โดยมี  คุณมด -อรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์ ผู้บริหาร ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น และ ประธานโครงการไทช่วยไทย รวมใจปันยิ้ม พร้อมคณะ ได้นำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลและปกป้องด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร พร้อมทั้งด่านหลัง พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ฌาปณกิจศพ มาส่งมอบให้ได้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทปราการ เพื่อนำส่ิงของดังกล่าว ส่งต่อไปให้ กับ บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร พร้อมทั้งด่านหลัง พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ฌาปณกิจศพ  เพื่อดูแลและปกป้องด่านหน้าให้พ้นจากวิกฤตโควิด-19 ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.