Header Ads
 “ปกป้องประชา ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีแพทย์ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง”เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ยังให้บริการจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน โดยให้บริการฉีดซีนวัคซีน Sinovac, Astra-Zeneca และ Sinopharm มีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ไปแล้วกว่า 11,463 ราย โดยเบื้องต้นพบอาการปกติทุกราย ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งมีแพทย์คอยดูแล และให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ 


โดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตุอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้พร้อม พร้อมทั้งให้ประชาชนรายงานอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกๆ 1 วัน  7 วัน และ 30 วัน ผ่าน “Application FPCDH พร้อม” ที่จัดทำโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก หากมีอาการผิดปกติในการฉีดวัคซีน ก็สามารถรายงานการอาการ และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ตลอดจนมีแพทย์คอยดูแล ให้คำปรึกษา ก่อนฉีด-หลังฉีดวัคซีน หรือมีอาการผิดปกติได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ ปลอดภัย ลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการสูญเสีย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อประชาชน และเพื่อประเทศชาติต่อไป


ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.