Header Ads
 นายกฯ นันทิดา แก้วบัวสาย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ เร่งเข้าช่วยเหลือร่วมวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเสริมกำลังสนับสนุน อบต. บางบ่อ  แก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม และชุมชนใกล้เคียงวันนี้ 13 กันยายน 2564 

นส. นันทิดาแก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และ สจ. วสันต์ บรรเจิดศิลป์ สจ. ไพศาล ระกาศ สจ. วันทนา ศรีม่วง สจ. ธนกฤต แก้วเจริญ และ สจ. วริศรา มีชัยลงพื้นที่เข้าเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมจากปัญหามวลน้ำภาคกลางเอ่อล้นเข้าท่วมภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเข้าแจกถุงยังชีพในชุมชนวัดบางบ่อ บริเวณซอยคุณธรรม 


จากนั้นคณะทำงาน อบจ. ได้เข้าพบนายก อบต. บางบ่อ เพื่อดูแนวทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองสำโรง หลังวัดบางบ่อ และรับฟังแนวทางแก้ไขน้ำท่วมชุมชน และโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม กับนายสมชัย อภิรัตนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 


ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้ นส. นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สั่งการเป็นอีกหนึ่งกำลังเข้าช่วยเหลือระบายน้ำโดยจัดส่งรถสูบน้ำระยะไกลของ อบจ เร่งสูบน้ำออกจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมลงสู่คลองสำโรง และ อบต. บางบ่อ ช่วยสูบน้ำ จากชุมชนวัดบางบ่อ ผันน้ำลงประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร ของกรมชลประทาน เพื่อบริหารจัดการระบายน้ำสู่ทะเล ตลอดทั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำได้ลดลงตามลำดับภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.