Header Ads

 


โครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด 
คุณต้นศิววงศ์ วงค์พิชญานักธุรกิจหนุ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดุสิตโดยการนำของคุณปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ประธานกลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CPนำอาหารปรุงสุกในโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตดอนเมืองทั้ง 96 ชุมชน


โดยประสานงานกับประธานชุมชนเพื่อมารับมอบวันละ 3 ชุมชนเป็นจำนวน 40 วันข้าวกล่องวันละ 1000 กล่อง รวมทั้งหน้ากากอนามัยอีกด้วย


เอกรัตน์นาคประดิษฐ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.