Header Ads
ทีมส.ส กวินนาถ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซอยเย็นสบาย ซอยกรมที่ดินพัทยาใต้


เมื่อเวลา 15.00น วันที่ 26 สิงหาคม 64 ภายในซอย เย็นสบายพัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 ชลบุรี มอบหมาย นายเสนีย์ ค้าขาย นายอภิทโชติ กูดแสนเลาะ ทีมงานผู้ช่วยดำเนินงาน จิตอาสา ลงพี้นทีาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  เพื่อสร้างความเชื้อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อำเ จึงเร่งระดมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่

โดยการลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อก็สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ ส่วนประชาชนที่ร้องขอให้ทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นยาสร้างความเชื่อมั่น จะพิจารณาจากความจำเป็นหรือเป็นพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีประชาชน อยู่เป็นจำนวนมาก หนาแน่น และจะมอบหมายให้ ทีมงานผู้ช่วยเพื่อนยาลงพื้นที่ ให้ครบทุกพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอมา

ภาพ/ข่าว สมชาย  โคตล่ามแขก 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.