Header Ads
 นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งการ รองนายก อบจ.สป. พร้อมด้วย เลขานายก อบจ.สป. ลงพื้นที่คลองด่านช่วยเหลือประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  ได้มอบหมายให้นายสมลักษณ์  ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร.รัชชานนท์  ทองอร่าม เลขานายก อบจ.สป. นางวันทนา  ศรีม่วง สมาชิกสภาอบจ. บางบ่อ เขต1 ลงพื้นยัง ตำบล คลองด่าน  หมู่1-3  หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน จากปริมาณน้ำฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน


ด้าน นายสมลักษณ์  ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร.รัชชานนท์  ทองอร่าม เลขานายก อบจ.สป. ได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง นายอรัญ  อยู่คง รองนายก อบต.คลองด่าน และสมาชิกสภา อบต. และนายวินัย บุญประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ให้เร่งกำจัดผักตบชวาที่อยู่บริเวณคลองดังกล่าวโดยเร็ว จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร บางบ่อ เพื่อหาแนวทางการระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น เพื่อให้ปริมาณน้ำที่เข้าบ้านเรือนประชาชนลดระดับโดยเร็ว


ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.