Header Ads
 สาธารณสุข อ.ยะหา จ.ยะลา เร่งทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้นำศาสนา หลังตัวเลขการฉีดยังมีน้อย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา จ.ยะลา ได้มีการจัดเสวนาพบปะกับตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอยะหา ถึงมาตรการความร่วมมือการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ประชาชนมีความปลอดภัย รณรงค์เชิญชวนการฉีดวัคชีน ให้ครอบคลุม เกิดภูมิต้านทานชุมชน มาตรการการประเมินพื้นที่ มัสยิด สถานประกอบการต่างๆ และมาตรการส่วนบุคคล DMHT T อย่างเคร่งครัด โดยมี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา,ผอ.โรงพยาบาลกรงปินัง, สาธารณสุขอำเภอยะหา และชมรมอิหม่ามอำเภอยะหาเข้าพบปะ


นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา เปิดเผยว่า การพบปะ เสวนาที่จัดขึ้น ด้วยทางอำเภอยะหา/ศูนย์ปฏิบัติการประชุมควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอยะหา(ศปก.อำเภอยะหา)ได้ประชุม ศปก.อำเภอยะหา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้เชิญประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิลาล อำเภอยะหา เข้าร่วมประชุมพิจารณาหามาตรการเพื่อเร่งรัดในกลุ่มผู้นำศาสนา เนื่องมาจากเป็นกลุ่มที่อัตราความครอบคลุมของวัคซีนค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยของผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่อนข้างสูง ซึ่งเสนอขอให้ ศปก.อำเภอยะหา เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มาจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ให้ความมั่นใจ แก่ผู้นำศาสนา ในประเด็นความสำคัญ ความจำเป็นของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่อำเภอยะหา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจ ในการให้การยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็วต่อไป

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.