Header Ads
ชลบุรี - เทศบาลตำบลบางพระเอาใจวัยรุ่นจัดสร้างลานเซิร์ฟสเก็ตชายทะเลบางพระ


นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์การเล่นเซิร์ฟสเก็ต บริเวณสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เผยว่า หลังการเปิดสวนสาธารณะชายทะเลบางพระ มาได้ระยะหนึ่งก็มีกลุ่มนักเล่นเซิร์ฟสเก็ต อยากให้ทางเทศบาลจัดสร้างลานเซิร์ฟสเก็ต ซึ่งในตอนนี้ทางเทศบาลได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยเป็นลานเซิร์ฟ

สเก็ตขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์การเล่นหลากหลายกว่า 20 ชิ้น และยังอยู่ติดริมทะเลซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม อีกด้วย จึงขอเชิญชวนชาวบางพระและใกล้เคียง มาออกกำลังกายและชื่นชมบรรยากาศริมชายทะเลบางพระกัน

สัมภาษณ์ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา

นายกเทศมนตรีตำบลบางพระภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.