Header Ads
มอบสัญญาเช่าที่ดินบึงบอระเพ็ด


นายยุทธนา  หยิมการุณ  อธิบดีกรมธนารักษ์ นำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 523 ฉบับ  ลงพื้นที่ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแส งจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่อาศัยและทำการเกษตร ในโครงการ  “ธนารักษ์ประชารัฐ”  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ทำกินสร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิต  โดยในวันนี้ได้มอบสัญญาเช่าบางส่วนของที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 339 (บึงบอระเพ็ด) หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลทับกฤชอำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งได้จัดให้ผู้ครอบครองในพื้นที่ตำบลทับกฤชเช่าราชพัสดุจำนวน 523 ราย ประกอบด้วยจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยจำนวน 75 รายและประกอบการเกษตรจำนวน 448 ราย โดยมีคณะผู้บริหารของกรมธนารักษ์  นายสุวัฒน์​ จันทร์​สุข นายอำเภอชุมแสง นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ​์ นายก อบต.ทับกฤช ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนบ้านคลองปลากดในเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.