Header Ads
 ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 5 ก.ย. 64 เวลา 0930 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 1  และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ณ วัดสวนแก้ว(ธ) ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยได้ถวายเครื่องสังฆทาน พร้อมทั้ง

สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงสอบถามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้  ซึ่งในปัจจุบันมีพระ จำพรรษา  จำนวน 1 รูป รักษาการเจ้าอาวาสวัด 


ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบของวัด ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างโบสถ์ของวัดสวนแก้ว(ธ) ยังไม่เรียบร้อย และขาดงบประมาณในการปูกระเบื้องภายในโบสถ์ จึงได้ถวายปัจจัย สมทบทุนในการก่อสร้างโบสถ์ และได้

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถใช้งานประกอบศาสนกิจได้โดยสะดวก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจและไม่ละทิ้งวัดต่อไป 


จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินทางต่อไปยังที่ทำการกองพัน สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) อำเภอยะหา  ตำบลตาซี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  โดยได้ พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังพี่น้อง สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) อำเภอยะหา ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมป้อมเข้าเวรยามรักษาการณ์ กองพัน อรบ.ยะหา รวมถึงสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่  ตลอดจนมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ แทนความห่วงใย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์โควิด19 และสร้างขวัญกำลังใจ ให้พี่น้องสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) “ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบความห่วงใย  สานใจ สู้ภัย โควิด19” 

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.