Header Ads
อุทัยธานี- บางตาเงียบเหงากว่าทุกๆปีวางหรีดรำลึก 31ปี "สืบ นาคะเสถียร" อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง


เมื่อเวลา 09.00น วันที่ 1 ก.ย.64  เป็นวันครบรอบ 31 ปี การเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่ 12 และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดงานรำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร  อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อรำลึกถึงผลงานความดีของ สืบ นาคะเสถียร ที่จบชีวิตตนเอง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนมีความตื่นตัว 

โดยมีนายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานวางหรีดรำลึก 31ปี "สืบ นาคะเสถียร" อนุสาวรีย์รูปปั้นสืบ นาคะเสถียร ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ทายาทสืบ นาคะเสถียร เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันวางหรีดแสดงความเคารพและรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - และ มีพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ สืบ นาคะเสถียร รวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับได้มีการมอบทุนการศึกษานักเรียนให้กับบุตรและธิดา ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และนักเรียนในโงเรียนเครือข่าบอนุรักษ์   การเรียนดี มีความประพฤติดี 

สำหรับ สืบ นาคะเสถียร จบชีวิตตนเอง เมื่อเช้าตรู่วันที่ 1 กันยายน 2533 บนบ้านพัก ภายในที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การเสียชีวิตของสืบฯ ในครั้งนั้น ได้ก่อกระแสตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า ไปทั่วประเททหลังจากนั้น ไม่นาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ก็ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ซึ่งก็เป็นผลงานของ สืบ นาคะเสถียร ที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าใหญ่แห่งนี้เสนอต่อยูเนสโก

ภาพ-ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.