Header Ads
 จังหวัดน่านจัดกิจกรรมวันมหิดลรำลึก ปี 2564 แบบนี้ New normal พร้อมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป้าหมาย 11,000 โดส     วันนี้ (24 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลน่าน แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอเมืองน่าน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกิจกรรม “วันมหิดลรำลึก” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล ปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

    วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ด้วยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ 

        ซึ่งโรงพยาบาลน่าน ได้จัด พิธีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ชุมชน บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ที่สนับสนุนโรงพยาบาลน่าน โดยในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข ดีเด่น ประจำปี 2564 มีนายศรายุทธ ประเสริฐนิรมล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรในครั้งนี้

       อีกทั้งในปีนี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้วันมหิดล24 กันยายน 2564 ปีนี้เป็น "วันหยุดพิเศษ" โดยโรงพยาบาลน่านได้ถือโอกาสเปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ในภาพรวมของประเทศจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนในวันนี้ 1 ล้านโดส ส่วนของจังหวัดน่าน จะฉีดให้กับประชาชน 11,000 โดส กระจายไปทั่ว พื้นที่ในจังหวัดในเขตอำเภอเมืองน่านจะฉีดให้ประชาชน 5,000 โดส


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ถ่ายภาพ

พัชรินทร์ญา ละมัยกุล รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.