Header Ads
 ราชบุรี - เปิดนำร่อง ใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64 ที่บริเวณแยกไฟแดงหลักเมือง บริเวณเส้นทางมุ่งหน้าต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรีเขต 1 พรรคพลังประชารัฐ  เปิดการใช้งานสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ จุดแรกของราชบุรี โดยมี นายสินาด รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง, นายประทักษ์ เสรีรักษ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี, นายปราโมทย์ ชมชื่น สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี เขต 1, นางสาวลักษิกา เนตรสว่าง สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ร่วมตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรด้วย


 สำหรับถนนเส้นทางต.พิกุลทอง มีปริมาณรถสัญจรจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยสัญญาณไฟดังกล่าวนี้ จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณและเวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีกล้องคอยคำนวณจากปริมาณจราจรบนทางถนนที่กำลังจอดติดไฟแดง ซึ่งแตกต่างกับของเดิมที่ทางตำรวจจราจรใช้อยู่ที่เป็นแบบอัตโนมัติ ไม่มีการคำนวณเวลาที่รถจะต้องรอสัญญาณไฟแดงตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งบริเวณไฟแดงนำร่องใหม่นี้จะเป็นแบบการปล่อยสัญญาณไฟจราจรตามแยกแบบเคาท์ดาวน์ โดยการติดตั้งระบบสัญญาณไฟแดง ไฟเขียว ตามปริมาณรถและความหนาแน่นของรถในแต่ละทิศทาง และเป็นการนำร่องจุดแรกของราชบุรีที่ใช้ระบบนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดติดไฟแดงกับปริมาณรถในแต่ละด้าน 


 ขณะที่ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรีเขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในส่วนของไฟแดงแยกหลักเมืองนั้น ที่ผ่านได้รับการร้องเรียนของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้ง ตำบลพงสวาย ตำบลพิกุลทอง ตำบลหลักเมือง ร่วมไปถึงผู้ที่สัญจรไปมา ว่าบริเวณแยกดังกล่าวนั้นเกิดอุบิตเหตุบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วน โดยตนเองก็ได้นำเรื่องความเดือนร้อนไปหารือในสภาผู้แทนราษฎร และตรงจุดนี้ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาซึ่งงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ทำการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่จุดตัดถนนหมายเลข 4 เส้น รบ1004 พร้อมทั้งกับการติดตั้งไฟเขียวไฟแดง แยกเทศบาลตำบลหลักเมือง และได้ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งนี้ก็ได้มาตรวจรับงานซึ่งเป็นไฟเขียวไปแดงแบบอัจฉริยะถือว่าเป็นตัวนำร่องจุดแรกของราชบุรีที่นำมาใช้ จะมีเซ็นเซอร์ในการจับปริมาณรถพร้อมทั้งไฟเขียวไฟแดงนี้ก็จะปรับไปตามสภาพจราจรของรถให้สะดวกไหลไปตามปริมาณของจราจร ณ ขนาดนั้นด้วย 


 ด้านนายประทักษ์ เสรีรักษ์ ผู้แนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี กล่าวว่า ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ จะใช้ระบบกล้องวงจรปิดโดยใช้เซ็นเซอร์จับที่ตัวรถว่า สีแยกตรงฝั่งใดมีปริมาณรถเท่าไหร่ โดยกล้องจะไปปรับคำนวนในตู้ควบคุม เพื่อให้ปล่อยสัญญาณไฟเขียวไฟแดงได้เร็วขึ้น และจะไม่ทำให้รถนั้นสะสมปริมาณเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น ทั้งคำนวนระยะเวลาการเปลี่ยนสัญญาณไฟ แล้วปรับระยะเวลาให้เหมาะสมกับจำนวนรถบนท้องถนน ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่จักรยานกำลังข้ามสี่แยกที่กำลังไฟเขียว มันก็จะเพิ่มเวลาเปิดไฟให้นานขึ้นอีก 5 วินาที เพราะจักรยานขับได้ช้ากว่ารถยนต์ หรือในกรณีที่ถนนฝั่งนั้นไม่มีรถยนต์ มันก็จะลดเวลาเปิดไฟเขียวให้สั้นลง เพื่อให้ฝั่งอื่นๆติดไฟแดงน้อยลง


//////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.