Header Ads
 ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม มอบหน้ากากอนามัยมอบนมผงสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่24 กันยายน 2564


      ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์.      

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเด็ก 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้กับ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อมอบต่อให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส  โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กระจายต่อไปยังประชาชนเป้าหมาย    ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันนี้นายศรัณวุฒิ ศรัญเกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้มอบ เครื่องอุปโภค –บริโภค และพัดลม ในครั้งนี้ด้วยนาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.