Header Ads
 อบจ.สมุทรปราการ ผลักดันโครงการ“น้ำประปาเพื่อคุณภาพชีวิต ชาวแหลมฟ้าผ่า” เพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้  16 กันยายน 2564 

นส. นันทิดา แก้วบัวสาย นายกฯ อบจ สมุทรปราการ  นางสาวพิม  อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สป ดร.รัชชานนท์  ทองอร่าม นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายกอบจ สป. นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกฤษณะ อยู่สุข รองปลัด อบต. แหลมฟ้าผ่า พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ อบต. แหลมฟ้าผ่า ลงพื้นที่ตรวจสอบชุมชนแหลมฟ้า หมู่ 7,8,9,10 เพื่อวางแนวทางในการทำโครงการน้ำประปาเพื่อคุณภาพชีวิต ชาวแหลมฟ้าผ่า ให้ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณคลองตาเพิ่ม ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงน้ำประปาอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยการนำโครงการน้ำประปาเข้าไปให้ประชาชนนั้นต้องเดินท่อประปาเรียบตลอดแนวคลองตาเพิ่มเข้าไป


นส. นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. กล่าวว่า “พื้นที่ชุมชนตลอดแนวคลองตาเพิ่มถึงแม้จะมีจำนวนประชากรอยู่ไม่มากแต่ทุกคนควรที่จะเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นน้ำประปา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประสานการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อทำโครงการนี้ให้ประชาชน”


สจ. พิม อัศวเหม กล่าวว่า ‘พิม’ รับรู้ถึงปัญหาน้ำประปา ของชาวแหลมฟ้าผ่า…

‘พิม’ ประสานกับ อบจ. และ อบต. แหลมฟ้าผ่าอย่างเต็มที่เพื่อให้เราทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะคะ

ด้วยความห่วงใย


ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.