Header Ads
 “ชุมชน…แหล่งผลิตสมุนไพร” เกษตรอำเภอสอง ถอดบทเรียนกระบวนการผลิต สู่การต่อยอดพื้นที่อื่นวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางหนึ่งฤทัย กองนำ เกษตรอำเภอสอง มอบหมายให้นางสาวจันทนา ปันทะนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง เพื่อถอดบทเรียนกระบวนผลิต กระบวนการแปรรูปสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่า จำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป ซึ่งการดำเนินการของกลุ่มมีการปลูกสมุนไพร หลากหลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน มะขามป้อม ผักเชียงดา ฟ้าทลายโจร  โดยมีผลิตภัณฑ์จำหน่าย เช่น ลูกประคบ น้ำมันหอมระเหย ชาใบเชียงดา ยาหม่อง เป็นต้น 

สำนักงานเกษตรอำเภอสอง

อำเภอสอง

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.