Header Ads
 ทสจ.ยะลา ดึงภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ 13 ก.ย. 64 ที่บริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา นำโดยนายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ยะลา และภาคีเครือข่าย ทสจ.ยะลา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสป้องกันการทุจริต โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกส่วนราชการในจังหวัดยะลาต้องดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดในการแสดงความโปร่งใสป้องกันการทุจริต


นายสิทธิชัย บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนมาติดต่อราชการแจ้งความต้องการขออนุญาตในเรื่องต่างๆ ปัจจุบันทางสำนักงานฯได้มีการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนติดต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็ว เพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกัน และวันนี้เรามีภาคประชาชนที่จะทำงานร่วมกัน คอยร่วมตรวจสอบเพื่อเป็นไปตามเจตรานรมณ์


ขณะที่ นายบัณฑิต คณะสุวรรณ์ ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปปช.ยะลา จะทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกันกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาในการทุจริตของเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมากที่เกิดขึ้น ซึ่งทาง ทสจ.ยะลา ก็ได้ประสานงานการทำงานมาโดยตลอด

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.