Header Ads
 พังงา-อัยการสูงสุดร่วมยกพระประธานประดิษฐานในศาลาการเปรียญพร้อมทอดผ้าป่าวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง   เมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 25 กันยายน 2564 ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธียกพระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงา ขึ้นบนแท่นประดิษฐานพระประธานในศาลาการเปรียญหลังใหม่ โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการภาค 8  และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม มีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาเปรียบเสมือนน้ำมนต์ที่พรมลงมาจากสรวงสวรรค์สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับผู้ร่วมพิธี จากนั้นอัยการสูงสุดได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ซึ่งมียอดเงินทำบุญรวม 4,551,670 บาท

  วัดประชุมโยธี เดิมชื่อ วัดควน เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เป็นวัดประจำจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สำนักงานอัยการสูงสุด นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวาย มียอดเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยได้นำไปจัดสร้างศาลาการเปรียญ ( หลังใหม่ ) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 13 ล้านบาทเศษ และยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ทางนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ซึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จึงได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเพิ่มเติม พร้อมกันนี้ได้จัดสร้างพระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงา ที่สร้างจากหินหยกขาวจากประเทศพม่าในราคา 1,8000,000 บาท มาประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญ  

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530ขับเคลื่อนโดย Blogger.