Header Ads
 รพ.พิจิตรเปิด Walk In ผู้สูงอายุมี ฉีดวัคซีนซิโนแวคโควต้า 300 คน แต่มาไม่ถึงเป้า

  


โรงพยาบาลพิจิตรเปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk In  ให้ผู้สูงอายุวันนี้เป็นวันแรกจัดโควต้ารอรับ300คน แต่ปรากฏว่ามาไม่ถึงเป้าหมายประกาศเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเมืองพิจิตร 24,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 64 หลังจากนั้นจะเป็นคิวคนป่วยติดบ้านติดเตียงและเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน เบาหวาน ฯลฯ

 

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ ห้างท็อป พลาซ่าพิจิตร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  ผอ.รพ.พิจิตร เปิดเผยถึงมาตรการในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิดให้กับประชาชนชาวพิจิตรที่มีประมาณ 5 แสนคน เศษ เป้าหมาย70%  คือประมาณ 4 แสนคน โดยภารกิจของ รพ.พิจิตร อยู่ที่ อ.เมืองพิจิตร ที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุและ 7กลุ่มเสี่ยง ประมาณ 24,000 คน แต่ขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,000 คนเศษ ซึ่งเป็นห่วงผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีจำนวนนับหมื่นคน ดังนั้นวันนี้จึงเปิดฉีดวัคซีนซิโนแวคให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 700 คน และผู้ที่อยากฉีดวัคซีนแบบ Walk In  จำนวน 300 คน ที่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นชาว อ.เมืองพิจิตร , มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

 

 โดย นพ.โสภณ โฆษิตวานิชย์  รอง ผอ.รพ.พิจิตร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ กล่าวว่า...การดำเนินการฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในวันที่ 23-27 สิงหาคม 64 ทั้งผู้ที่ลงทะเบียนให้มาวันละ 700 คน ส่วนผู้ต้องการฉีดวัคซีนแบบ Walk In ให้มาวันละ 300 คน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดการฉีดวัคซีนแบบ Walk In ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นชาว อ.เมืองพิจิตร มาใช้บริการเพียงแค่ 200 คนเศษเท่านั้น อีกทั้งผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคิวตามนัด 1,200 คน ก็มาขอรับการฉีดวัคซีนเพียงแค่ 479 คนเท่านั้น 

 

ดังนั้นในวันที่  24-27 สิงหาคม 64  จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุชาวอำเภอเมืองพิจิตรทั้งที่ลงทะเบียนและนัดเอาไว้รวมถึงผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนซิโนแวคแบบ Walk In สามารถมาใช้บริการที่ห้าง  ที่ ห้างท็อป พลาซ่าพิจิตร หรือสอบถามรายละเอีดได้ที่ สายด่วน รพ.พิจิตร    โทร 096-730-6076  , 080-260-3703 , 096-1804602  , 084-505-3810 ในวันและเวลาราชการ  


สิทธิพจน์  พิจิตรขับเคลื่อนโดย Blogger.