Header Ads
 กยท. มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม” วันนี้ (26 สิงหาคม 2564) การยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายธีระ เสาะสุวรรณ  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองยะลา และพนักงาน/ลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย         มอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม” จำนวน 3 ตัว ณ โรงพยาบาลกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) ในการส่งเสริมให้ประชาชน       มีความรู้เรื่องวิธีการทำ CPR ที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าจะสามารถช่วยชีวิตคนในนาทีสำคัญนั้นสำเร็จได้ เป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้  

นายศานติ พันธุ์มณี กล่าวว่า “จุดประสงค์การมอบหุ่นยางพารา เพื่อใช้ฝึกปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) อย่างถูกวิธีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมไทยได้อีกด้วย” 

ในการนี้ การยางแห่งประเทศไทย ได้ผลิตหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  โดยใช้วัตถุดิบน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ของสถาบันเกษตรกรมาแปรรูปผลิตเป็นหุ่น มีลักษณะเด่น คือ รูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสัมผัสคล้ายร่างกายมนุษย์ทุกประการ ราคาถูกกว่าหุ่นฝึกที่นำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว อายุการใช้งานยาวนาน ผู้ฝึกที่ได้ทำ CPR กับหุ่นเสมือนจริงนี้จะเกิดความชำนาญมากกว่า ถือเป็นนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ควบคู่การส่งเสริมให้แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง ตลอดจนเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ 

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.