Header Ads
 รพ.เบตง - เททองหลวงปู่ทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัย๙๑๗  ร่วมน้ำใจสร้างหลวงปู่ทวดเพื่อช่วยโควิด ความคืบหน้าพิธีเททองหลวงปู่ทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัย ๙๑๗

วันพฤหัสบดีที่๒๖สิงหาคม๒๕๖๔ เวลา๑๐.๒๐ น. ณ โรงหล่อไม้เษมไม้ปั้นพระปฎิมานครปฐม นพ.สวรรค์ กาญจนะ ประธานในพิธี ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม  รศ ดร.สุนันทา เลานันทน์ รศ.ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ นพ.ณัฐ รัตนโกสัยและพุทธบริษัท ได้มีการทำพิธีหล่อหลวงปู่ทวดรุ่น ๒๙ปลอดโรคปลอดภัย ๙๑๗

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานสร้างไว้เป็นปูชนียวัตถุ ณ รพ.เบตง ประทานมวลสาร แผ่นเงิน ทอง นาค จาร แผ่นทองเงินนาค จาก พระสุนทรปริวัติวิธานเจ้าอาวาส วัดช้างให้ ต โคกโพธิ์ ปัตตานี มวลสารทองเหลือง หลวงปู่ทวดวัดบางนอนจากพระอาจารย์บุญเยี่ยม พระครูสุนทร ปริยัติคุณ ธาตุกายสิทธิ์ คุณตาขุนพันธ์รักษ์ราชเดช เหล็กไหล หลวงปู่ศรีสุทโธ ทองล้นเบ้าพระพุทธสิหิงส์ เพชรหน้าทั่ง ผ้ายันต์ จากเกจิอาจารย์ทางเหนือ แผ่นทองจาร เจ้าคุณสุนทร วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง มวลสารสร้างหลวงปู่ทวด2531 พระครูเกษมธรรมธาดา วัด กม.7โลหะศักดิ์สิทธิ์ จากพระเกจิอาจารย์ ทางเหนือ ทั้งนี้ การจัดสร้าง ไม่มีพุทธพาณิชย์ โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าอาวาส วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จังหวัด เป็นประธานสงฆ์ นพ.สวรรค์ กาญจนะ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส พระครูเกษมธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาดาประชาราม  ร่วมสร้าง ศิลปินผู้ออกแบบ ผศ.ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


  สมทบสร้างบุญบารมีได้ที่ 912-0-42109-5   ชื่อบัญชี  " ร่วมใจสร้างหลวงปู่ทวดเพื่อช่วยโควิด "    ธนาคารกรุงไทย สาขา เบตง ยะลา ติดต่อ สอบถาม ณัฐกฤตา ฮมภิรมย์  สำนักเลขา รพ.เบตง ยะลา ID Line@MynnMynn23 โทร.094-5969992  sawankanchana@gmail.com

ธนากร โกศลเมธี /ภาพ

ธิติมา โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร  0623630027


ขับเคลื่อนโดย Blogger.