Header Ads
เทศบาลตำบลบางละมุงสานต่อ โครงการปันน้ำใจสู้ภัย covid ครั้งที่ 3


เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ลานอเนกประสงค์ จีระศรีไพฑูรย์ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์  ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ว่าที่ นางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางสาวทิพย์พิมวิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่งานเทศบาลตำบลบางละมุง กำนันมาโนช ทรงโยธิน  กำนันหมู่ 3 แ  ร่วมแจก ข้าวสารถุงละ 5 กิโล 400 ถุง ไข่ไก่จำนวน 400 แพง12,000 ฟอง มาม่าไวไวรวมกัน กว่า 2,000 ซอง พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย 4000 ชิ้นและน้ำดื่ม 400 แพ็ค 

ว่าที่ จเรวัฒน์ ชินวัตร  นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ได้ทำกิจกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์รวมเหล็กพาณิชย์แหลมฉบังและนายสุเทพ ยินดีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่สนับสนุน ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ แจกจ่ายประชาชนวันนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครัวเรือนให้ประชาชนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการโครงการปันสุขต้าน โควิด 19 

โดยครั้งต่อไป  ทีมงานบริหารเทศบาลตำบลบางละมุง จะสานต่อโครงการ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 โดยจะเป็นหมู่ 2 บ้านชายทะเลและหมู่ 1 ชุมชนบ้านโรงโป๊ะจะให้ครบทั้ง 7 ชุมชนให้ทั่วถึงให้เสมอภาคทุกครัวเรือนตำบลบางละมุงเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ที่มีรายได้น้อย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ จึงทำโครงการปันสุข ต้านโควิด 19 นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุง ให้มีอยู่มีกิน เรื่องปากเรื่องท้อง และเป็นการลงพื้นที่ สำรวจประชาชนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขทางด้านระบบสารนูปโภค ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ตำบลบางละมุงต่อไป

ภาพ/ข่าว สมชาย  โคตล่ามแขก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.