Header Ads
เชียงรายส่งตัว 253 ต่างด้าวกลับเมียนมา


วันนี้( 29 สิงหาคม 2564) ที่บริเวณบริเวณจุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรแม่สาย  ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 253 คน ออกนอกราชอาณาจักร โดยเคสแรกเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนถูกนำตัวไปกักและเข้าสู่ขบวนการตามกฎหมาย จากนั้นจึงทำผลักดันกลับประเทศ  จำนวน 186 คน เป็นชาย 122 คน, หญิง 62 คน เด็กชาย 1 คน และเด็กหญิง 1 คน  

เคสที่สอง ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ออกนอกราชอาณาจักร โดยทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวที่ขอกลับประเทศเมียนมา โดยสมัครใจและผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 67 คน เป็นชาย 42 คน เป็นหญิง 25 คน จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนหน่วยงานทหารฝ่ายเมียนมา และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก มาร่วมในการรับตัวบุคคลเพื่อกลับประเทศเมียนมา
ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์

          


ขับเคลื่อนโดย Blogger.