Header Ads

 


“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 45“


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลเรือตรี ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทหารเรือ  เป็นผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ นำอาหารกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้กับผู้นำชุมชนวัดใหม่ยายแป้น และชุมชน

และผู้นำชุมชนวัดพระยาทำ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามโครงการ“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

กิจกรรม“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 นี้  จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25642019 

โดย กองทัพเรือ จัดรถครัวสนามได้จัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ของทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นวันที่ 45
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.