Header Ads

 


 อบจ.สุโขทัยมอบชุดอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่สสจ.สุโขทัย และกู้ภัย ทั้งจังหวัด ป้องกันโควิด         วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย นายธรรมศักดิ์ สายฤทธิ์ และนายเชนท์ ผาสุก สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมกันมอบเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับป้องกันและควบคุมโรคโควิด–19 ให้กับสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่หน่วยหน้า(เครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประกอบด้วยถุงแยกขยะติดเชื้อ(ถุงแดง) จำนวน 2,000 ถุง  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 190 ขวด ชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น (แบบแบตเตอรี่) จำนวน 38 ถัง

          โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัยในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มารับมอบและร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย 

          นอกจากนี้ นายกมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ. กล่าวขอบคุณ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่หน่วยหน้า เครือข่าย กู้ชีพ กู้ภัยทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านแทนประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

         ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวขอบคุณคณะ นายก และผู้บริหาร อบจ.สุโขทัย ที่ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และสิ่งของจำเป็นต่างๆในการป้องกันและดูแลประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด–19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้ง(เครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย) ที่ปฏิบัติงานกันอย่างหนักในช่วงเวลานี้ ซึ่งทาง อบจ.และนายก อบจ.ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆและจังหวัดสุโขทัย  


 พงศ์เทพ สาคร  สุโขทัย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.