Header Ads
โรงเรียนสอนขับรถที เอส.ซีได้รับการชื่นชมด้านการบริการที่ประทับใจ
เมื่อวันที่23สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับข้อมูลจากประชาชนในพื่นที่เขต ดอนเมืองว่าโรงเรียนสอนขับรถที เอส.ซีได้รับการชื่นชมด้านการบริการที่ประทับใจ


 จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพบว่าโรงเรียนดังกล่าว ตั้งอยู่เลขที่427/47 ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยได้ทดสอบใช้บรืการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์พบว่าการให้บริการเป็นที่ประทับใจจริง


ด้านน.ส.กุลพรภ้สร์ ตั้งสิริเต็มสกุล ผอ.โรงเรียนเผยกับผู้สื่อข่าว นอกจากมาตราฐานการสอนขับรถแล้วยังเน้นการบริการแก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย


เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.