Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง (ผ่านระบบประชุมทางไกล)


วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ฯ (ผ่านระบบประชุมทางไกล)สำหรับที่ประชุมคณะทำงาน พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ได้แก่ โครงการ Deep pool  จำนวน 4 แห่ง ขุดลอกตะกอนดิน ขุดลอกตะกอน ตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด ระบบส่งน้ำแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณา แผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และแผนพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ต่อไป


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.