Header Ads
"นายอำเภอนำทีมช่วยเหลือเด็กพิการ ยามโควิด"


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโส/เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาด หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยบริการผักไห่) สมาชิก อส. และลูกจ้าง TST ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน (เด็กพิเศษ) ของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยบริการผักไห่) จำนวน 4 ราย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนให้กำลังใจกับครอบครัว โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้หยุดการเรียนการสอน ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทำให้เห็นความเป็นอยู่ของกลุ่มเด็กพิเศษ โดยการลงพื้นครั้งนี้ได้รับการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หน่วยบริการผักไห่)

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.