Header Ads
 ปราจีนบุรี ไม่ประมาท ..การ์ดยกสูง ร่วมใจสู้ภัย COVID-19.................................................

เมื่อวันที่ 11ส.ค.64 เวลา 1500 มทบ.12 โดย สมาชิกทีม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge มทบ.12 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ฯในกิจกรรม "ปกป้องประชา"โดย ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นย้ำการปฏิบัติตัวฯ และแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้สัญจรไปมา ผู้มาใช้บริการ และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณตลาดต้องชม สี่แยกวงเวียนนเรศวร อ.เมือง จว.ป.จ. 

#แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

#ด้วยรักและปรารถนาดีจากมทบ.12 /////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19

.................................................

เมื่อวันที่ 11ส.ค.64 เวลา 1500 มทบ.12 โดย สมาชิกทีม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge มทบ.12 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี และส่วนราชการในพื้นที่ฯในกิจกรรม "ปกป้องประชา"โดย ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นย้ำการปฏิบัติตัวฯ และแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้สัญจรไปมา ผู้มาใช้บริการ และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณตลาดต้องชม สี่แยกวงเวียนนเรศวร อ.เมือง จว.ป.จ. 

#แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

#ด้วยรักและปรารถนาดีจากมทบ.12 /////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.