Header Ads
 นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เขตห้วยขวาง และอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เขตดินแดง ซึ่งในงานมีกิจกรรมการมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 5000 ต้น 
มอบให้ประธานชุมชน เพื่อส่งมอบต่อให้พี่น้องในชุมชนต่อไป เป็นการส่งเสริมการปลูกในชุมชน ผ่านโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19 โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

การมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรในครั้งนี้เกิดจากข้อสั่งการของนายเฉลิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อร่วมฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนอย่างเต็มที่ โดยผ่านโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด 


ภาพ/ข่าว นายประสบโชค รื่นสุข


ขับเคลื่อนโดย Blogger.