Header Ads

 


ผักไห่ จัดโครงการพัฒนา​บุคลากร​ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


วันที่ 19 สิงหาคม 2564​ เวลา 8.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอผักไห่ ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอผักไห่ 

เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คน ประกอบด้วยคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง และผู้นำท้องที่ 16 ตำบล 

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม" เป็น 1 ใน 10โครงการสำคัญของกรมการปกครองการยกระดับงานบริการ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ภายใต้แนวคิด "หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" กิจกรรม​ดังกล่าวได้มี นายวีระพงษ์ โรจนบุรานนท์​ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอผักไห่ และพันตำรวจโทพีรศักดิ์เจริญ​พันธ์รอง ผกก.ป. สภ.ผักไห่ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ให้ความรู้ผู้ที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.