Header Ads

 


 วัฒนธรรมอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตั้งโรงทานปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันวันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง โดย พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ มอบหมายให้ พระครูพิจิตรธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (ธ) ร่วมกับ พระอุดมปิฎก เจ้าคณะอำเภอพิชัย (ม) พร้อมคณะสงฆ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และกลุ่มสตรีหมู่ ๓ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล ร่วมกัน จัดตั้งโรงทานปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดทำอาหารกล่อง/ชุด จำนวน ๘๐๐ กล่อง/ชุด พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐๐ ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน ๗ พื้นที่ ประกอบด้วย 

๑)โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

๒)โรงพยาบาลสนามค่ายพิชัยดาบหัก

๓)โรงพยาบาลสนาม มรอ. ทุ่งกะโล่ 

๔)โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาหมอนไม้

๕) โรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะ 

๖) โรงพยาบาลลับแล

๗) โรงพยาบาลสนามวัดขวางชัยภูมิ

ซึ่งเป็นการนำพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม เป็นสาธารณะสงเคราะห์ ตามพระดำริของ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช และดำเนินโครงการกิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของกรมศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 อย่างเคร่งครัด  ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งโรงทานดังกล่าวเช่นนี้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.