Header Ads
 นครนายก - กอ.รมน.จังหวัดนครนายก มอบสิ่งของให้กำลังพลชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  10 สิงหาคม2564          ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 13 (นางรอง) ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ พันเอกอมรบุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ การป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2564 และมอบสิ่งอุปกรณ์จำเป็นในการลาดตระเวนให้กับกำลังพล โดยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นผู้รับมอบ จากการออกตรวจพื้นที่ ลาดตระเวนป่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบร่องรอย การบุกรุกทำลายป่าไม้หาของป่าล่าสัตว์ เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็น ต้องจัดชุดลาดตระเวนออกปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและปราบปราม การกระทำผิด ให้มีความ เข้มข้นมากยิ่งขึ้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.