Header Ads
 จังหวัดปราจีนบุรีเข้ม รอง ผอ.รมน.รอง ผบ.มทบ.12พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัตติงานของตำรจ เมื่อ​วันที่ 3ส.ค. 64พ.อ.สุรวิชญ์​ เเด​งจันทร์​ 

รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ป.จ./รอง​ ผบ.มทบ.12​  บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต.นันทวุฒิ  

สุวรรณละออง  ผบก.ภ.

จว.ปราจีนบุรี ,นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  ล​งพื้นที่​ตรวจ​เยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจ

ภูธร จังหวัดปราจีนบุรี ,

ฝ่ายปกครอง ปจ. และ มทบ.12 (พัน.สห.12) ในการ

จัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดในเส้นทางคมนาคม และสายตรวจร่วม ในพื้นที่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปราจีนบุรี อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พ.อ.สุรวิชญ์ ฯ ได้ให้แนวทางและเน้นย้ำในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติ ต่อประชาชนอย่างระมัดระวัง  และให้ปฏิบัติ

ตามกฏ ข้อบังคับที่จังหวัดกำหนด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรเชื้อโควิด19ของจังหวัดปราจีนบุรี//////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.