Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความรู้ชุมชน“ประชุมออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด”


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาชุมชนสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง ในหัวข้อ “ประชุมออนไลน์ ง่ายกว่าที่คิด” โดยคณะทำงานดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้การจัดโครงการสัมมนาชุมชน ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2564  จำเป็นต้องให้ความรู้ด้านการใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ระบบในการเข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรม สร้างสัมพันธ์กันโดยต่อเนื่อง และรับทราบข่าวสารของ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว  ปลอดภัย ในสถานการณ์นี้ สำหรับโครงการดังกล่าว เชิญชุมชนรอบท่าเรือรวม 39 ชุมชนเข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น 8 รอบ ๆ ละ 5 คน   โดยมีพนักงาน แผนกสารสนเทศ กองแผนงาน เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.