Header Ads

 


กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564


พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองเรือยุทธการ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ , ถวายราชสดุดี , ถวายพระพรชัยมงคล, ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ ตึกกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

การประกอบพิธีเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อประเทศชาติ ตลอดจนกองทัพเรือ ด้วยพระเมตตาอย่างแท้จริง

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.