Header Ads

 


“อำเภอผักไห่ สานฝันคุณยายสุวรรณ์ ม่วงชุม สร้างบ้านมอบให้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระพันปีหลวง”


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้เป็นประธานมอบบ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้แก่ นางสุวรรณ์ ม่วงชุม อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวได้จัดสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในเดือนที่เป็นมงคล ทั้งในเดือนกรกฎาคม ที่เป็นวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเดือนสิงหาคม ที่เป็นวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สำหรับพิธีมอบบ้านครั้งนี้ ได้มีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคและการคัดกรองโดย รพ.สต.นาคู อาทิเช่น ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ สัสดี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทน สภ.จักราช ผู้แทน ผอ.กศน. ผู้จัดการ ธกส.ผู้จัดการธนาคารออมสิน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู กล่าวให้การต้อนรับ มีนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโส กล่าวรายงานถึงเหตุผลและความเป็นมาของการสร้างบ้านครั้งนี้ จากนั้นได้ทำพิธีมอบบ้าน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ คุณยายสุวรรณ์ ได้แก่ ข้าวสาร แก๊สหุงต้ม ชุดเครื่องนอน น้ำดื่ม และปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ และได้อันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขึ้นประจำบ้าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวต่อไป

สำหรับการสร้างบ้านครั้งนี้ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาคู และองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้จัดสร้างโดยไม่มีค่าแรงช่าง ซึ่งทำให้เกิดความสุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.