Header Ads

 


 ปทุมธานีเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ดูแลพระสงฆ์ติดโควิด 80 เตียง แห่งแรกของประเทศ
   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดปทุมธานี ได้เปิด "ศูนย์ดูแลโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี" (Community Isolation for Monks of Pathum Thani Province) จำนวน 80 เตียง ในเนื้องที่ 6 ไร่ ที่ ศูนย์ปฏิบัติ พึ่งตน พึ่งธรรม ซอยคลองสี่ตะวันออก 73 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


     โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ และผู้แทนคลินิกเวชกรรมใจใส วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ ศูนย์ดูแลโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการสนับสนุนให้การอุปถัมภ์จากบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และผู้มีจิตอันเป็นกุศล สำหรับภาคีเครือข่ายดำเนินงาน และให้การสนับสนุนศูนย์ดูแลโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่, คลินิกเวชกรรมใจใส, ศูนย์ปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรม, บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด, วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์, มูลนิธิธรรมรักษา, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี ,ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วยผู้มีจิตอันเป็นกุศล โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบปัจจัยเข้ากองทุนของศูนย์ฯ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วัดเขียนเขต เลขที่บัญชี 028-714924-9 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายฯ โทรศัพท์ 081-875-4866 หรือทางไลน์ไอดี artty072


     พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง กล่าวว่า เนื่องได้เห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย อาตมาจึงคิดว่าเมื่อพระเราป่วยแล้วจะไปอยู่ที่ไหน พระเราจะพักอย่างไร ใครจะดูแลพระ การฉัน ห้องน้ำใครจะดูแลพระ จึงได้พูดคุยกับคุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายฯ เห็นสมควรว่าจะทำ ต่อมาประสานคุณจักรกฤษณ์ ทรัพย์ไพศาล ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติธรรม เนื้อที่ 6 ไร่ เพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยเชื้อโควิด-19 ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ได้คลีนิคเอกชนมาดูแล โดยอาตมาจะต้องเตรียมปัจจัยบ้างเพื่อที่จะได้บุคลาการทางการแพทย์มาดูแลพระสงฆ์ จึงได้ทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ฐานะเป็น ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ขอเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมของเป็นศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยไข้อาพาธด้วยเชื้อโควิด-19 เพื่อให้แยกมาจากวัดนั้นเลย ถึงแม้ภายในวัดจะมีกุฎิอยู่แล้ว แต่เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังพระท่านอื่น หากแยกออกมาดูแลจะดีกว่า โดยให้พระเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ตรวจสอบมีพระวัดใดที่ติดเชื้อโควิดแล้วบ้าง จากนั้นรายงานเลขาฯเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อย้ายมาดูแลรักษาที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้


       นอกจากนี้ ตลอดห่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินงานตามพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการหนุนเสริมอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร และปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยสนับสนุน ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ การสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อโควิด-19 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การตั้งศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19) การบริจาควัตถุปัจจัย ถุงยังชีพของจำเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ การสงเคราะห์รับณาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น เพื่อเป็นเนื้อกูลต้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์


     พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงรุนแรงและกระจายไปทั่วทั้งหมด พี่น้องชาวอิสลามเราก็ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมัสยิด วันนี้มีพระสงฆ์อาพาธติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ประมาณ 20-30 รูป ซึ่งคณะสงฆ์ก็ได้ตั้งศูนย์พักคอยภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นที่แรก ต้องขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ ทรัพย์ไพศาล เจ้าของสถานที่แห่งนี้ ทั้งนี้พระภิกษุสงฆ์ก็ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าที่ที่ใกล้ชิดประชาชน เมื่อพบว่าติดเชื้อตั้งกักตัวและรักษาให้เร็วที่สุด โดยก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นี้ พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในปทุมธานีต้องได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่สัปเหร่อ ได้มีนโยบาลฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจากสถาบันราชวิทยาลัยโดยตรงทั่วประเทศ ฝากผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่าคิดว่าไม่ต้องระวังแล้ว หลังจากฉีดแล้วก้ต้องระวังเพราะว่าสามารถติดเชื้อได้ ในส่วนของ อบจ.ปทุมธานี เรามีทั้งการตรวจด้วยแรปบิทแอนติเจนเทส ที่ตรวจเร็วและให้ยาไปทานเลย พร้อมให้กักตัวที่บ้านเพื่อไม่ให้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมา ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ประมาท ผมหวังอย่างยิ่งพี่น้องชาวปทุมธานีต้องผ่านพ้นวิกฤตสงครามไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยทั้งจังหวัด.ขับเคลื่อนโดย Blogger.