Header Ads

 


ชลบุรี - 8 เดือน 8 ส.ส. ขวัญเลิศ ปล่อยขบวนไรเดอร์จิตอาสา นำส่ง "กล่องห่วงใย" บรรจุเวชภัณฑ์ ให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 (ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี ถือฤกษ์ 8 เดือน 8 ได้ดำเนินการปล่อยขบวนไรเดอร์จิตอาสา ส่งมอบกล่องห่วงใย สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวคนเดียวที่บ้าน ในการดูแลตนเองเบื้องต้นไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 88 ชุด โดยมีสิ่งของในกล่องทั้งหมด 8 ชิ้นได้แก่ 1.เครื่ิองวัดออกซิเจนในเลือดพร้อมถ่านไฟฉายAAA 2.เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 3.ยาลดไข้ (ตามอาการ) 4.ยาแก้ไอ (ตามอาการ) 5.ยาอมขับเสมหะ (ตามอาการ) 6. เกลือแร่ชนิดซอง 7.ถุงแดงสำหรับใส่ขยะอันตราย และ 8.หน้ากากอนามัย โดยผู้ที่กักตนเองจะแจ้งความจำนง มายัง ส.ส.ขวัญเลิศ พร้อมแนบเอกสารในการกักตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมระบุที่อยู่อาศัยและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ ก่อนที่จะมอบหมายให้กลุ่มไรเดอร์จิตอาสานำกล่องห่วงใยไปวางไว้ยังที่พักอาศัยของผู้ป่วย ซึ่งจะปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยด้วย

โดยนายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส. เขต 5 (ศรีราชา) จ.ชลบุรี  เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอศรีราชา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานกันอย่างหนัก จึงมีแนวคิดว่าจะช่วยเหลือหน่วยงานรัฐในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น จึงจัดทำกล่องห่วงใย ที่บรรจุยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่รักษาตัวคนเดียวโดยยังไม่ได้เตียง ไว้ใช้รักษาอาการเบื้องต้น จำนวน 88 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากไรเดอร์จิตอาสา นำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยที่ติดต่อขอความช่วยเหลือมา  โดยจะขี่ไปส่งกล่องห่วงใย ชุดดูแลตนเองเบื้องต้น และถุงห่วงใยที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยถึงที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอศรีราชาโดยทันที 
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.