Header Ads
 จันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดทีมเดินสายฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ถึงในชุมชน เพื่อบริการผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไกล และลดความแออัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางที่อาคารอเนกประสงค์บ้านหัววัง หมู่ที่ 1 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พร้อมอสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการนำผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในเขตพื้นที่ตำบลจันทนิมิต กว่า 500 คน มารับบริการฉีดวัคซีนชิโนแวค เข็ม1 และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ถึงในชุมชน เพื่อลดการแออัดของศูนย์วัคซีนของทางจังหวัด และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุลดความเสี่ยงในการเดินทางไกล 

โดยลูกหลานได้ทยอยพาผู้สูงอายุมารับบริการ โดยมีทางอสม.และผู้นำชุมได้มีการจัดคิวพร้อมทั้งช่วยกันดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด 

ด้านผู้สูงอายุท่านหนึ่งได้กล่าวว่าการที่มีหมอมาฉีดวัคซีนถึงในชุมชนนับว่าเป็นเรื่องดี เพราะเราไม่ต้องเดินทางไปรอคิวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน มาฉีดวัคซีนที่นี่สะดวกดี เพราะผู้สูงอายุไม่อยากออกจากบ้านไปไหน แต่การฉีดเข็มที่สองจะมีบริการแบบนี้อีกหรือไม่ยังไม่รู้ ส่วนเรื่องความวิตกกังวลหลังฉีดวัคซีนยอมรับว่ากลัวเพราะดูข่าวว่าฉีดมาแล้วมีอาการจึงทำให้เกิดความกลัว แต่วันนี้ได้มาฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มีอาการเหมือนที่เป็นข่าว

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.